Družba

Odvetniška družba GREGOROVIČ – PUNGARTNIK, o.p. – d.o.o je začela s poslovanjem leta 2000.Strankam pravno svetuje, jih zastopa in zagovarja pred sodišči ter drugimi državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih.Odvetniška družba GREGOROVIČ – PUNGARTNIK, o.p. – d.o.o, Cesta Valentina Orožna 8, 3230 Šentjur je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Celju pod št. reg. vl. 1/07212/00, ID št. SI20745532, in je zavezanka za DDV.
Matična številka družbe je 1526146.
Transakcijski račun št. SI56 0510 0801 4742 925 je odprt pri ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.
IBAN/SWIFT: ABANSI2X
Fiduciarni račun št. SI56 0510 0801 4743 604 je odprt pri ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.
IBAN/SWIFT: ABANSI2X
Odvetniška družba opravlja dejavnost K /74.110 – pravno svetovanje. Ustanovitelja družbe sta odvetnik Jožko Gregorovič in odvetnik Dušan Pungartnik. Družba ima 9 zaposlenih.