Družba

Odvetniška družba GREGOROVIČ, DOBRAJC, MLINARIČ o.p. – d.o.o je začela s poslovanjem leta 2000. Strankam pravno svetuje, jih zastopa in zagovarja pred sodišči ter drugimi državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih. Odvetniška družba GREGOROVIČ, DOBRAJC, MLINARIČ o.p. – d.o.o, Cesta Valentina Orožna 8, 3230 Šentjur je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Celju pod št. reg. vl. 1/07212/00, ID št. SI20745532, in je zavezanka za DDV.

Matična številka
družbe je 1526146.

Transakcijski račun
št. SI56 0400 1004 9307 126 je odprt pri Nova KBM d.d.
IBAN/SWIFT: KBMASI2X

Fiduciarni račun
št. SI56 0400 1004 8649 466 je odprt pri Nova KBM d.d.
IBAN/SWIFT: KBMASI2X
Odvetniška družba opravlja dejavnost K /74.110 – pravno svetovanje. Jožko Gregorovič je eden od dvoje prvotnih ustanoviteljev družbe, ki je po upokojitvi enega od prvotnih soustanoviteljev nadaljeval s poslovanjem družbe z mlajšimi partnerji odv. družbe.Družba ima skupaj 6 zaposlenih.