Družba

Predstavitev družbe
Odvetniška družba GREGOROVIČ, DOBRAJC, MLINARIČ o.p. – d.o.o. (s skrajšano firmo: ODGP o.p. – d.o.o.), Cesta Valentina Orožna 8, 3230 Šentjur je začela s poslovanjem leta 2000. Strankam pravno svetuje, jih zastopa in zagovarja pred sodišči ter drugimi državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih.
Jožko Gregorovič je eden od dveh prvotnih ustanoviteljev družbe, ki je po upokojitvi enega od prvotnih soustanoviteljev nadaljeval s poslovanjem družbe z mlajšima partnerjema Gregorjem Dobrajcem in Jernejem Mlinaričem. Družba ima skupaj 7 zaposlenih.
Poleg sedeža v Šentjurju ima družba tudi podružnico v Mariboru na naslovu Žolgarjeva ulica 17, 2000 Maribor. Podružnico vodi odvetnik Jernej Mlinarič.
Odvetniška družba GREGOROVIČ, DOBRAJC, MLINARIČ o.p. – d.o.o je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Celju pod št. reg. vl. 1/07212/00, ID št. SI20745532, in je zavezanka za DDV.
Odvetniška družba opravlja dejavnost M69.101 – Odvetništvo.

 

Matična številka družbe je 1526146.


Transakcijski račun
št. SI56 0400 1004 9307 126 je odprt pri Nova KBM d.d.
IBAN/SWIFT: KBMASI2X

Fiduciarni račun
št. SI56 0400 1004 8649 466 je odprt pri Nova KBM d.d.
IBAN/SWIFT: KBMASI2X