@de

Denis Magyar

[Odvetniški kandidat]

Izobrazba
Strokovni naziv magister prava je pridobil leta 2016 na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer nadaljuje izobraževanje na doktorskem študijskem programu. Dne 16.1.2019 je opravil pravniški državni izpit.

Znanje tujih jezikov
angleško, madžarsko, nemško, hrvaško

Izkušnje
Od leta 2016 do 2018 je bil zaposlen na Višjem sodišču v Mariboru kot sodniški pripravnik, po opravljenem pravniškem državnem izpitu pa se je kot odvetniški kandidat zaposlil v odvetniški družbi GREGOROVIČ – PUNGARTNIK, o.p. – d.o.o.