Strokovni sodelavci

Uroš Arzenšek

[Strokovni sodelavec]

Izobrazba: 
Univerzitetni diplomiran ekonomist.

Znanje jezikov:
angleški, hrvaški in srbski tekoče pogovorno in pisno

Posebna znanja:
projektni management, krizno reševanje